Energia Solar a Palafrugell (Baix Empordà)

Bonificació de l'Impost sobre Béns Immobles per disposar de sistemes d'energia solar a Palafrugell


Què és?
Es tracta d'una bonificació del 50% en la quota de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), durant 3 exercicis, que poden sol·licitar el propietaris d'un habitatge que tingui instal·lats i en funcionament sistemes d'energia solar per aprofitament elèctric o tèrmic.

Qui ho pot demanar?

Ho poden demanar els propietaris d'un habitatge situat dins el terme municipal de Palafrugell, que tingui instal·lats i en funcionament sistemes d'energia solar per aprofitament elèctric o tèrmic, sempre que es compleixin de manera simultània els següents requisits:
- El bé immoble ha de tenir ha de tenir assignat un ús residencial o comercial a efectes cadastrals.
- El sistema d'energia solar per aprofitament elèctric ha de tenir una potència mínima instal·lada de 5 kW i una superfície mínima de captació solar de 4 m2 per cada 100 m2 d'habitatge.
-La instal·lació d'energia solar no ha de ser obligatòria per cap normativa específica.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner