DUBTES SOBRE L'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

QUÈ ÉS L'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I COM FUNCIONA?

L'energia solar fotovoltaica transforma de manera directa la llum solar en electricitat emprant una tecnologia basada en l'efecte fotovoltaic. A l'incidir la radiació de el sol sobre una de les cares d'una cèl·lula fotoelèctrica (que conformen els panells) es produeix una diferència de potencial elèctric entre les dues cares que fa que els electrons saltin d'un lloc a un altre, generant així corrent elèctric.

Hi ha tres tipus de panells solars: fotovoltaics, generadors d'energia per a les necessitats de les nostres llars; tèrmics, que s'instal·len en cases amb recepció directa de sol; i termodinàmics, que funcionen tot i la variació meteorològica, és a dir, encara que sigui de nit, plogui o estigui ennuvolat.

En les etapes inicials de la tecnologia fotovoltaica, aquest tipus d'energia es va emprar per a proveir d'electricitat als satèl·lits. Va ser en la dècada dels 50, apunta l'APPA, quan els panells fotovoltaics van accelerar el seu desenvolupament fins a convertir-, en l'actualitat, en una alternativa a l'ús de combustibles fòssils.

QUINA ÉS LA DIFERÈNCIA ENTRE L'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I L'ENERGIA SOLAR TÈRMICA??

Les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica produeixen electricitat, mentre que les instal·lacions d'energia solar tèrmica serveixen per escalfar un fluid i proporcionar aigua calenta sanitària i calefacció.

QUINS BENEFICIS COMPORTA L'ENERGIA FOTOVOLTAICA?

L'energia elèctrica generada mitjançant panells solars fotovoltaics és inesgotable i no contamina, per la qual cosa contribueix a el desenvolupament sostenible, a més d'afavorir el desenvolupament de l'ocupació local. Així mateix, pot aprofitar-se de dues formes diferents: pot vendre a la xarxa elèctrica o pot ser consumida en llocs aïllats on no hi ha una xarxa elèctrica convencional.

Per això, és un sistema particularment adequat per a zones rurals o aïllades on la línia elèctrica no arriba o és dificultosa o costosa la seva instal·lació o per zones geogràfiques la climatologia permet moltes hores de sol a l'any.

El cost d'instal·lació i manteniment dels panells solars, la vida útil mitjana és major als 30 anys, ha disminuït ostensiblement en els últims anys, a mesura que es desenvolupa la tecnologia fotovoltaica. Requereix d'una inversió inicial i de petites despeses d'operació, però, un cop instal·lat el sistema fotovoltaic, el combustible és gratuït i de per vida.

ÉS MÉS BARATA L'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA QUE LA QUE CONSUMIM NORMALMENT?

L'energia solar fotovoltaica es produeix mitjançant l'aprofitament de la radiació solar, per tant, és una energia gratuïta que obtens gràcies als panells solars instal·lats al teu habitatge.

QUÈ ÉS L'AUTOCONSUM SOLAR?

És el consum d'energia elèctrica que prové d'una instal·lació solar propera a l'habitatge (normalment a la teulada de la mateixa). D'aquesta manera es redueix el consum energètic de la xarxa i, per tant, un important estalvi en la factura de la llum.

Les instal·lacions generadores d'energia elèctrica d'autoconsum poden ser de dos tipus:

Sense excedents. Quan els dispositius físics instal·lats impedeixin la injecció alguna d'energia excedentària a la xarxa de transport o distribució. En aquest cas hi haurà un únic tipus de subjecte dels previstos a l'article 6 (LSE), que serà el subjecte consumidor.

Amb excedents. Quan les instal·lacions de generació puguin, a més de subministrar energia per a autoconsum, injectar energia excedentària a les xarxes de transport i distribució. En aquests casos hi haurà dos tipus de subjectes dels previstos a l'article 6 (LSE), el subjecte consumidor i el productor.

Hi ha tres tipus de panells solars: fotovoltaics, generadors d'energia per a les necessitats de les nostres llars; tèrmics, que s'instal·len en cases amb recepció directa de sol; i termodinàmics, que funcionen tot i la variació meteorològica, és a dir, encara que sigui de nit, plogui o estigui ennuvolat.

En les etapes inicials de la tecnologia fotovoltaica, aquest tipus d'energia es va emprar per a proveir d'electricitat als satèl·lits. Va ser en la dècada dels 50, apunta l'APPA, quan els panells fotovoltaics van accelerar el seu desenvolupament fins a convertir-, en l'actualitat, en una alternativa a l'ús de combustibles fòssils.

QUÈ PASSA SI GENERO MÉS ENERGIA DE LA QUE CONSUMEIXO?

Si generes més energia de la que consumeixes, aquesta energia sobrant s'aboca a la xarxa i es compensa en la teva factura elèctrica, és el que s'anomena compensació d'excedents. Aquesta compensació d'excedents es realitza de forma mensual, segons es recull en el RD 244/2019.

QUINA DIFERÈNCIA HI HA ENTRE POTÈNIA PIC I NOMINAL EN FOTOVOLTAICA?

En els sistemes fotovoltaics, la potència pic fa referència a la quantitat de kW instal·lats, mentre que la potència nominal fa referència a la potència de l'inversor (l'equip elèctric que transforma l'energia generada pels panells en apta per al consum).

En principi, la potència nominal és la que marca el límit (no es pot produir més del que l'inversor pot convertir). No obstant això, les instal·lacions fotovoltaiques sempre instal·len una potència pic superior a l'nominal -més panells-, per intentar cobrir el 100% de la capacitat de l'inversor.

Una planta fotovoltaica estarà ben dissenyada si la potència pic -panells instalados- és la idònia per garantir que l'inversor és capaç de funcionar a el 100% de la seva capacitat en tots els moments en què es requereix.

DUBTES SOBRE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

QUINS SÓN ELS COMPONENTS D'UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA?

Els principals components d’uns instal·lació solar fotovoltaica són:

El camp fotovoltaic, conformat pels mòduls fotovoltaics, és el component de les instal·lacions fotovoltaiques que capta la radiació solar i la transforma en electricitat a corrent continu.

L’inversor és un altre component d’aquestes instal·lacions, i s’encarrega de transformar el corrent continu (12, 24 o 48V) generat per la instal·lació fotovoltaica en corrent altern (220 o 230V) que utilitzen els aparells de consum o la xarxa elèctrica convencional.

Un altre element de les instal·lacions fotovoltaiques són les proteccions, equips que desconnecten la instal·lació en el cas de no detectar tensió a la xarxa, en el cas de pèrdua d’aïllament, o al detectar qualsevol altra funcionament. Altres proteccions, a més de les de tensió i freqüència són els diferencials i els magnetotèrmics. Els diferencials protegeixen contra contactes directes, i els magnetotèrmics protegeixen el sistema contra sobrecàrregues, evitant així que es faci malbé el cablejat o els equips.

Les instal·lacions que no operen connectades a la xarxa elèctrica, solen afegir bateries o acumuladors, que emmagatzemen l’energia produïda durant les hores de radiació solar, i permeten disposar-ne durant les 24 hores del dia i en dies d’escassa radiació.

En aquest cas, inclouen un regulador de càrrega, que és un equip electrònic encarregat de protegir les bateries de descàrregues i sobrecàrregues. Si es detecta sobrecàrrega, el regulador posa les plaques en curtcircuit i talla el pas de corrent a les bateries. En el cas de descàrrega, avisa al consumidor amb una alarma o bé talla el subministrament si el consum continua.

Per optimitzar el rendiment de les instal·lacions solars fotovoltaiques cal orientar les plaques al sud i inclinar-les per aprofitar al màxim la radiació solar, això es dona quan la inclinació de la placa és igual a la de la latitud de l’emplaçament menys 10º.

Les instal·lacions d’autoconsum connectades a la xarxa també poden disposar d’un sistema d’acumulació energètica, que permetran emmagatzemar l'excedent d'energia produïda durant les hores de radiació solar, en les que el consum d’energia instantània és inferior a la producció solar.

QUINS TIPUS D'INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES HI HA?

Existeixen diferents tipologies d’instal·lacions solars fotovoltaiques segons la seva configuració:

Instal·lacions autònomes o aïllades de la xarxa elèctrica: permeten oferir un servei a corrent contínua o a corrent alterna (equivalent a la xarxa elèctrica) en emplaçament on la xarxa elèctrica no arriba. Les instal·lacions fotovoltaiques autònomes són una opció per proveir el servei elèctric de manera fiable, segura i respectuosa amb el medi ambient.

Aquestes instal·lacions permeten oferir un servei elèctric, tant a corrent contínua (12, 24 o 48V) com a corrent alterna (utilitzant un inversor) equivalent al de la xarxa elèctrica de sitribució pública (220V/50Hz).

Una instal·lació fotovoltaica autònoma pot cobrir el 100% de les necessitats elèctriques d'un emplaçament, encara que pot acompanyar-se d'un sistema de suport convencional com ara un grup electrògen. Tanmateix, un consum energètic responsable per part de l'usuari és essencial per aprofitar al màxim la instal·lació solar, per això és convenient utilitzar electrodomèstics de baix consum i alt rendiment i incorporar actituds d'estalvi energètic.

Les aplicacions més habituals d'aquestes instal·lacions són:

Electrificació d’habitatges allunyats de la xarxa elèctrica.

Aplicacions agrícoles i ramaderes: bombament d’aigua, sistemes de reg, il·luminació d’hivernacles i granges, etc.

Senyalització i comunicacions: navegació aèria i marítima, senyalització de carreteres, repetidors, etc.

Enllumenat públic: carrers, monuments, parades d’autobús, etc.

Sistemes de depuració d’aigües.

Instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica: petits o grans generadors fotovoltaics connectats a la xarxa elèctrica i que poden autoconsumir i abocar els excedents a la xarxa o exportar-ne la totalitat de l’electricitat generada.

QUINA ÉS LA VIDA ÚTIL D'UNA INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA?

Les instal·lacions tenen una vida útil de més de 25 anys. Per exemple, els fabricants de panells fotovoltaics garanteixen la producció durant 25 anys. Per tant, és una inversió que generarà energia per al teu habitatge durant molts anys, resultant en un estalvi acumulat molt significatiu.

QUIN MANTENIMENT NECESSITA UNA INSTAL·LACIÓ SOLAR?

Un correcte manteniment i monitoratge de la teva instal·lació és necessari per assegurar que la seva eficiència sigui la desitjada.

A Nucli Solar ho sabem i per això t'oferim mitjançant el nostre propi equip tècnic de professionals, un servei adaptat i personalitzat perquè així sigui. Segons quina sigui la ubicació del teu habitatge, condicions climatològiques de la zona, característiques i dimensions de la teva instal·lació, rebràs la nostra proposta especialment dissenyada per a tu.

Consulta ara el nostre servei de manteniment i monitoratge

PER A QUÈ FUNCIONI LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA CALEN BATERIES?

No cal instal·lar bateries ja que, amb la compensació d'excedents, seràs compensat en la factura per l'energia que et sobre, i no et cal emmagatzemar-la en una bateria. No obstant això, si t'interessa instal·lar una bateria, pots contactar amb nosltres i ens assegurarem trobar-te la millor opció.

QUINES ÉS LA GARANTIA DE LA INSTAL·LACIÓ?

Garantim que cada instal·lació és realitzada per instal·ladors experts. A més, et proporcionem una garantia de 2 anys de la instal·lació completa que cobriria tant la instal·lació, com a possibles problemes que puguin sorgir a causa de la mateixa.

HI HA CAP RISC PEL MEU HABITATGE EN EL PROCÉS DE INSTAL·LACIÓ?

La instal·lació fotovoltaica és molt senzilla. Realitzem tot el procés de instal·lació sempre amb els majors estàndards de seguretat i atenció per evitar el mínim impacte en l'habitatge. L'actuació a la coberta es realitza sempre complint les més exigents mesures de seguretat.

El procés és una obra de molt curta durada (un o dos dies) amb un impacte mínim a l'interior de l'habitatge (tot just realitzar connexions, prèvia introducció de l'cablejat necessari). A l'acabament de la instal·lació, l'habitatge quedarà en perfectes condicions.

Addicionalment, i per la teva major tranquil·litat, totes les nostres instal·lacions tenen una garantia de 2 anys en què qualsevol problema que pogués sorgir en aquest espai de temps derivat de la instal·lació (per exemple, una petita filtració a la teulada) estaria cobert.

ÉS NORMAL QUE UN INVERSOR S'ESCALFI?

Sí, és normal que s’escalfi i es pararia sol si superés la temperatura màxima que permet. Estan fets per treballar a alta temperatura sense ventilador.

Quan s’escalfa també és possible que facin més soroll del normal, no hauria de durar més que els pocs dies de juny-juliol on l’inversor treballarà al màxim de la seva capacitat . Si el soroll és un problema, llavors sí que ens han de contactar i hauríem de buscar solucions.

QUÈ ÉS UNA COMUNITAT ENERGÈTICA?

Les comunitats energètiques són entitats que no busquen una rendibilitat financera. Es constitueixen per impulsar la participació activa dels consumidors en el sistema energètic i millora de gestió de l’energia mitjançant una governança basada en la participació oberta i voluntària dels seus membres. Així mateix estan controlades pels socis amb vinculació amb el territori, pel que els beneficis mediambientals, econòmics i socials que aporten reverteixen directament en l’entorn en el que es constitueixen.

Poden ser agrupacions o cooperatives existents, que entren en l’àmbit energètic, tan en la generació com en el consum de l’energia, ja que són a la vegada productores i consumidores de la seva energia neta, amb el que comporta una major democratització del sistema energètic i en un important estalvi pel consumidor final.

ALTRES DUBTES SOBRE ELS PANELLS SOLARS

ELS DIES DE NÚVOL O PLUJA, FUNCIONEN ELS PANELLS SOLARS?

La resposta és rotundament SÍ. Hi ha la creença popular que si no hi ha Sol, els panells solars deixen de produir energia. Però no és cert. Els mòduls fotovoltaics funcionen igual amb bon temps que amb mal temps, però el rendiment és molt diferent. Si vols que analitzem el rendiment dels teus panells solars, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.

ELS PANELLS SOLARS PRODUEIXEN ENERGIA ELÈCTRICA A LA NIT?

No, els panells només produeixen energia durant les hores de sol i necessiten d'uns mínims de llum per poder generar energia.

COBREIX L'ASSEGURANÇA DEL MEU HABITATGE DELS DANYS EN LA INSTAL·LACIÓ SOLAR?

La majoria de les assegurances de llar cobreixen danys dels panells per diferents causes, incloent meteorològiques. Consulta amb la teva asseguradora per veure si pots incloure la instal·lació en l'assegurança ampliant el continent de la teva pòlissa.

EM PREOCUPA L'ESTÈTICA. QUEDARAN BÉ ELS PANELLS SOLARS SOBRE LA MEVA TEULADA?

En totes les instal·lacions que realizem, posem especial atenció als aspectes estètics de manera que la instal·lació quedi el més integrada possible en l'estètica exterior de la habitatge, treballant com si fós casa nostra.

Nosaltres ens encarreguem de triar els components tenint en compte l'acabat final i els nostres instal·ladors s'han d'assegurar que l'impacte visual sigui el mínim. A més, si ho desitges, posem a la teva disposició panells solars de diferents colors. Contacta amb nosaltres i tinformarem de tot.

RENDIBILITAT DELS PANELLS SOLARS

COM SÉ QUINA ÉS LA INSTAL·LACIÓ IDEAL PER MI?

La instal·lació ideal és la que millor s'adapta al teu nivell de consum i la mida disponible de la teva teulada, tenint en compte la radiació solar de la teva localitat.

COM PUC SABER EL MEU CONSUM?

Per saber el consum del teu habitatge, el pots consultar a les teves factures d'electricitat o pots donar-nos l'import d'una de les teves últimes factures i nosaltres estimarem el consum energètic.

ÉS RENDIBLE INVERTIR EN UNA INSTAL·LACIÓ SOLAR ARA MATEIX?

Actualment l'energia solar és la font d'energia més barata disponible a Espanya; si bé la inversió inicial pot semblar important cal tenir en compte que estem prenent la decisió d'aportar al nostre habitatge d'una solució energètica que ens acompanyarà durant més de 25 anys.

Durant aquest temps, els estalvis en energia elèctrica seran molt superiors a la inversió, al mateix temps que s'està revaloritzant el valor de l'habitatge.

D'altra banda, la majoria dels municipis ofereixen ajuts i bonificacions sobre l'IBI, per la qual que podràs reduir significativament la inversió necessària. Amb la situació actual de tipus d'interès, poques inversions poden oferir tan bona rendibilitat.

CONSUMEIXO ENERGIA PRINCIPALMENT A LA NIT. COM EM POT SORTIR RENDIBLE?

Si tot el teu consum es realitza fonamentalment a la nit, és possible que els teus estalvis amb la instal·lació solar no siguin molt elevats, tot i que pots compensar i vendre l'energiaque et sobre durant el dia.

No obstant això, la majoria de la població espanyola consumeix la majoria de l'energia al migdia i a la tarda / nit. Això és degut al fet que rentadores, televisió, altres electrodomèstics i aparells de cuina s'utilitzen principalment a aquestes hores.

És important que coneguis que molts dels clients que instal·len a la seva llar panells solars s'introdueixen en els primers mesos petits canvis en la seva vida quotidiana que els fan assolir importants nivells d'estalvi (ex. programant la rentadora perquè funcioni en hores de radiació solar).

SUBVENCIONS I REGULACIÓ

HI HA SUBVENCIONS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE FOTOVOLTAICA?

En molts ajuntaments hi bonificacions en l'IBI (Impost sobre Béns Immobles) d'un 30% -60% durant uns 3-5 anys, i en l'ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres), per a habitatges en què s'instal·lin sistemes fotovoltaics.

A més, algunes comunitats autònomes ofereixen subvencions dins de programes de millora de l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables.

Pots contactar amb nosaltres i t'ajudarem a trobar les subvencions al teu municipI.

QUINS SÓN ELS TRÀMITS NECESSARI PER REALITZAR UNA INSTAL·LACIÓ D'AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC?

La tramitació per a realitzar una instal·lació d'autoconsum fotovoltaic es recull en el RD 244/2019. Des de Nucli Solar ens encarreguem de realitzar tots els tràmits perquè la instal·lació estigui legalitzada correctament.

CAL PAGAR ALGUNA TAXA O IMPOSTOS PER A REALITZAR UNA INSTAL·LACIÓ D'AUTOCONSUM?

En general, els habitatges només hauran de pagar les taxes corresponents a la llicència d'obres.

EXISTEIX ENCARA L'IMPOST AL SOL?

No. En realitat, el famós "impost a el sol" eren càrrecs variables que s'aplicaven sobre l'energia autoconsumida a clients amb una potència contractada superior a 10 kW (la gran majoria d'habitatges té una potència contractada inferior).

Així i tot, amb el canvi legislatiu de el Reial Decret 244/2019 s'han eliminat també els càrrecs variables a clients amb més de 10 kW contractats. A més, ara es permet la compensació dels excedents (se't compensarà en la teva factura l'energia que no consumeixis de les plaques) a la xarxa, de manera que els estalvis generats per instal·lacions solars d'autoconsum augmentaran significativament.

ÉS POSSIBLE QUE EN ELS PROPERS ANYS S'IMPLANTIN IMPOSTOS QUE GRAVIN L'ENERGIA SOLAR?

La Unió Europea va fixar el juny de 2019 els objectius d'Energia Renovable 2030 per a la UE establint un objectiu de l'32% de penetració, aplicable als països de l'Eurozona.

De la mateixa manera des dels organismes europeus s'ha limitat expressament la possibilitat de nous "Impostos a el Sol" establint el dret de la ciutadania, autoritats locals, petites i mitjanes empreses i cooperatives a produir, consumir, emmagatzemar i vendre el seu pròpia energia renovable, sense estar subjectes a taxes, aportant certesa i seguretat a tots els usuaris.

PUC MANTENIR EL BONO SOCIAL?

Sí, pots mantenir el bo social. Per a això has de contactar amb el teu comercialitzadora de referència i sol·licitar el canvi de l'contracte a subministrament amb autoconsum.