Servei propi de manteniment

Un correcte mantenimentde la teva instal·lació és necessari per assegurar que la seva eficiència sigui la desitjada. Per això t'oferim mitjançant el nostre propi equip tècnic de professionals, un servei adaptat i personalitzat perquè així sigui. No dubtis en demanar-nos un pressupost personalitzat!

La teva instal·lació de plaques fotovoltaiques treballarà en tot moment en ple rendiment i si no, ho arreglarem al més aviat possible!

Serveis de manteniment que t'oferim

Nucli Solar

Comprovació de l'estat de l'estructura i els ancoratges que subjecten els panells fotovoltaics.

L’estructura de suport de les plaques fotovoltaiques, formada pels riells i els ancoratges que les subjecten als blocs o a la teulada on s’emplacen, és un dels elements principals de la instal.lació. Aquests components estan sotmesos a importants esforços mecànics i a un alt nivell d’agressió ambiental. Per tal de garantir la seguretat i el bon estat de la instal.lació és imprescindible dur a terme una revisió anual de tota l’estructura de suport i de cada ancoratge i cada cargol.

Nucli Solar

Comprovació de l'estat dels panells fotovoltaics i les seves connexions.

És necessari comprovar l’estat dels panells, que estan exposats a la intempèrie i subjectes a multitud d’incidències (impactes de materials portats pel vent, elements atmosfèrics…). Caldrà controlar possibles danys que afectin el funcionament o la seguretat de la instal.lació. Es comprovarà l’estat íntegre de les connexions elèctriques i del cablejat de la instal.lació fotovoltaica, així com l’estat dels fusibles de cada ramal solar. Per tal d’assegurar el correcte funcionament del conjunt de plaques caldrà mesurar-ne els paràmetres de tensió i intensitat en el buit i en càrrega.

Nucli Solar

Gestió de garanties.

Ens posarem en contacte amb els diferents fabricants dels materials de la teva instal·lació per tal de gestionar-ne les garanties en cas de mal funcionament. Tu no t'hauràs de preocupar per res.

 

 

Nucli Solar

Verificació del correcte funcionament dels equips de control i de l'inversor.

És essencial verificar que els equips de control i l’inversor funcionen correctament per tal de garantir un rendiment òptim de la instal.lació, així com per poder preveure possibles avaries que poguessin sorgir. Amb aquesta finalitat caldrà comprovar l’estat dels contactes i el cablejat de cada caixa de connexions elèctriques dels equips de control, de forma individualitzada. Per garantir la fiabilitat del sistema de control de la instal.lació caldrà verificar el bon funcionament dels indicadors i les alarmes dels diferents equips.

Nucli Solar

Visita tècnica.

En cas d'una averia greu, podràs contactar amb nosaltres i un tècnic competent vindrà al teu immoble per solucionar el problema in-situ.

Nucli Solar

Informe tècnic de la visita.

Després de cada servei de manteniment obtindràs un informe on es detallarà quins elements de la teva instal·lació fotovoltaica s'han revisat.

Nucli Solar

Neteja dels panells fotovoltaics.

Els panells fotovoltaics són l’element captador de la radiació solar i és, per tant, convenient que es mantinguin nets per assegurar la seva òptima eficiència de treball. Per aquesta raó, també t'oferirem aquest servei per a casos puntuals.

 

 

parallax background

 

 

Contacta ara amb nosaltres

I demana el teu pressupost de manteniment personalitzat


    La comunicació enviada serà incorporada a un fitxer del que és responsable NUCLI SOLAR PLUS, S.L. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per poder atendre la seva petició, sempre d'acord al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), de la Llei Orgànica de 5 de desembre (LOPDGDD) i altres normatives legals vigents en matèria de protecció de dades personals sobre protecció de dades. Les seves dades mai no es comunicaran a tercers excepte per obligació legal i es mantindran sempre i quan no ens demani la seva cancel·lació. En qualsevol moment pots exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició o si procedeix, a la limitació i/o cancel·lació del tractament, comunicant-ho per escrit tot indicant les seves dades personals a NUCLI SOLAR PLUS S.L., Ctra. de Palamós, 116, 17460 Celrà (Girona) o mitjançant correu electronic a rgpd@nuclisolar.com.