Nucli Solar neix amb la clara voluntat de fer de l’energia solar una realitat per a tothom. També neix amb la vocació clara d'un servei d’alta qualitat i el compromís vers els nostres clients i els nostres treballadors.

Els nostres valors estan establerts des del mateix moment de concepció de Nucli Solar mitjançant un codi ètic, que determina el nostre tarannà.

Els valors de Nucli Solar

Mira instal·lacions fotovoltaiques que hem realitzat a diferents punts del territori:

Les nostres certificacions

T'agradaria formar part del nostre equip?

    Adjuntar currículum

    Les dades personals que ens facilita en el seu currículum personal passaran a formar part de NUCLI SOLAR PLUS, S.L. per al seu tractament, amb la finalitat de formar part de la nostra borsa de treball, accedir a les ofertes de treball que es considerin oportunes al seu perfil i participar en els processos de selecció relacionats. Aquest tractament està legitimat per la seva petició.

    Si participa en un procés de selecció de personal, les seves dades poden ser cedides a empreses subcontractades per aquesta finalitat i un cop finalitzat el procés aquests seran destruïts. NUCLI SOLAR PLUS, S.L. conservarà les seves dades un any, si el perfil encaixa amb les nostres demandes internes, o bé 45 dies si no encaixa. De qualsevol dels apartats anteriors, pot exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió i oposició, i sol·licitar informació addicional, indicant-ho per escrit a (nom i adreça de l'empresa) o per correu electrònic a l'adreça: rgpd@nuclisolar.com. (Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'Abril de l'2016y Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals).