Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum a Cornellà de Terri