El teu perfil no és el que estem buscant?

No pateixis! Si t'agradaria formar part del nostre equip, envia'ns el teu currículum i li farem una ullada. En el cas que no et poguem oferir un lloc de treball en aquests moments no vol dir que no et poguem tenir en compte per més endavant!

Ens encantarà saber de tu!

Posa't en contacte amb nosaltres

    Adjuntar currículum

    Les dades personals que ens facilites en el teu currículum personal passaran a formar part de NUCLI SOLAR PLUS, S.L. per al seu tractament, amb la finalitat de formar part de la nostra borsa de treball, accedir a les ofertes de treball que es considerin oportunes al teu perfil i participar en els processos de selecció relacionats. Aquest tractament està legitimat per la teva petició.

    Si participes en un procés de selecció de personal, les teves dades poden ser cedides a empreses subcontractades per aquesta finalitat i un cop finalitzat el procés aquestes seran destruïdes. NUCLI SOLAR PLUS, S.L. conservarà les teves dades durant un any, si el perfil encaixa amb les nostres demandes internes, o bé 45 dies si no encaixa. De qualsevol dels apartats anteriors, pot exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió i oposició, i sol·licitar informació addicional, indicant-ho per escrit a (nom i adreça de l'empresa) o per correu electrònic a l'adreça: rgpd@nuclisolar.com. (Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'Abril de l'2016 i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals).