Sí. Si ho mirem en termes d’estalvi d’energia, sempre val la pena instal·lar bateries per aprofitar al màxim la producció dels teus panells solars. Però ja sabeu quin és el nostre tarannà i el nostre lema: energia honesta i responsable. Per això aprofitem aquest post per explicar-vos els pros i contres d’instal·lar una bateria física que complementi la vostra instal·lació fotovoltaica per autoconsum.

Primer de tot, hem de tenir en compte diferents variables com són:

  1. El preu de l’electricitat. En el marc de la conjuntura política i econòmica actual així com dels efectes del canvi climàtic, el preu de l’electricitat es mostra especialment sensible i variable, pujant i baixant de forma continuada i moltes vegades, de forma incontrolada.
  2. El preu de les bateries. No ho negarem. Les bateries continuen sent cares, convertint aquest factor en el principal fre a la seva instal·lació massiva ja que allarga la seva amortització.
  3. El consum d’energia que fas. El teu consum energètic i l’aprofitament que facis dels teus excedents determinarà la necessitat o no d’instal·lar una bateria física que complementi la teva instal·lació fotovoltaica. Si consumeixes molta energia fora de l’horari de producció, podria ser molt útil fer ús d’una bateria solar i aprofitar l’energia emmagatzemada durant les hores d’escassa o nul·la producció.

Sense entrar en casos particulars, podem afirmar que la instal·lació de bateries solars per autoconsum pot ser una bona inversió a llarg termini, ja que ajudar a reduir la dependència de la xarxa elèctrica i ajuda a reduir la factura de la llum. Però segurament molt saber molt més. Som-hi!


1. Què són les bateries solars per autoconsum i com funcionen?

Les bateries solars per autoconsum són dispositius que emmagatzemen l’energia que generen els teus panells solars pel seu ús posterior és a dir, guarden l’excedent de l’energia que no estàs autoconsumint per quan tinguis poca o una nul·la producció fotovoltaica; es carrega quan hi ha un excés d’energia i es descarrega quan no hi ha suficient producció per cobrir el teu consum.

Què passa si genero més energia de la que sóc capaç d’emmagatzemar? Doncs que l’aboques a la xarxa. És a dir, tot el teu excedent per defecte anirà primer a carregar les bateries i quan aquestes ja estiguin totalment carregades, la resta de l’excedent anirà a la xarxa i la teva comercialitzadora activarà la compensació simplificada i la teva bateria virtual (en cas de tenir-la contractada).

És important que sàpigues també que les bateries solars que instal·lem a Nucli Solar són programables. Per què ho diem? Perquè segons quin sigui el preu de l’electricitat i la tarifa contractada amb la nostra comercialitzadora podrem escollir les hores a les que volem aprofitar l’energia emmagatzemada a les nostres bateries i quan estirar-la de la xarxa per tal d’aconseguir el màxim estalvi.

Amb tot això, és important també que tinguis en compte que una instal·lació fotovoltaica necessita d’una corrent estable per funcionar. Per això des de Nucli Solar no recomanem en cap cas una desconnexió absoluta de la xarxa. Això implica que en cas que marxi la llum, la instal·lació deixarà de funcionar, tot i tenir bateries. Si vols que la teva instal·lació fotovoltaica funcioni sempre, caldrà sumar a aquesta instal·lació de plaques solars la instal·lació d’una bateria i un sistema de back up que aïlli la teva instal·lació de la xarxa en cas d’un tall de llum.

 

Instal·lar bateria Huawei Luna

Bateries LUNA de Huawei.

2. Per què instal·lar bateries solars per autoconsum?

 El principals motius pels que instal·lar una bateria solar és un bon motiu són:

Reducció de la factura elèctrica

Les bateries solars per autoconsum permeten aprofitar al màxim l’energia generada pels nostres panells solars, reduint d’aquesta manera la necessitat de consumir energia de la xarxa elèctrica convencional i per tant, reduint la factura d’electricitat.

Major independència energètica

Guardaràs localment els excedents que generes amb la teva instal·lació fotovoltaica. Això implica que estiraràs menys energia de la xarxa convencional i per tant, obtindràs una major autonomia energètica i dependràs menys dels oligopolis energètics.

Major sostenibilitat

Al ser capaç de generar i emmagatzemar la teva pròpia energia, reduiràs l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i contribuiràs a la lluita contra el canvi climàtic.

Fiabilitat del subministrament

Tal i com t’hem comentat abans, si complementes la teva instal·lació amb un sistema de back up (cosa que recomanem sempre aquelles persones que instal·len una bateria solar) podràs aprofitar l’energia emmagatzemada en cas de tall de subministrament elèctric per part de la companyia, convertint la teva instal·lació en un sistema completament autònom de la xarxa.

Atractiu ecònomic

En el marc dels objectius marcats per la Unió Europea, cada cop son més les subvencions per a bateries solars. De fet, les subvencions europees dels fons Next Generation poden arribar a cobrir fins el 50 % del preu de la bateria. Si us plau, contacta amb nosaltres per saber en quin estat estan i si hi ha pressupost o no. No volem enganyar ningú ni crear falses creences. En cas de no haver-hi subvencions actives, pots esperar a la propera convocatòria. Recorda que els inversors que instal·lem per defecte sempre són híbrids. Què vol dir això? Doncs que estan preparats per afegir bateries quan vulguis; és a dir, les pots instal·lar en el moment de posar els panells solars o més endavant. Quan et vingui millor!

3. Exemple pràctic de consum

Analitzem ara com funcionen els excedents en una instal·lació sense bateries i en una instal·lació amb bateries.

Excedents d’una instal·lació solar fotovoltaica sense bateries

Instal·lació solar fotovoltaica sense bateria solar

Com ja hem dit, si no comptes amb una bateria solar, tota energia “extra” que necessitis l’estiraràs de la xarxa ja que no tens emmagatzematge.

En el cas de l’exemple que podem veure a continuació, veiem que la instal·lació fotovoltaica ha produït 24.82 kWh (a l’aplicació ho veiem com el resultat del “Yield”) dels quals només s’han consumit 11.53 kWh. La resta, 13.30 kWh són excedents que s’han enviat a la xarxa.  Si analitzem el consum al llarg del dia veurem que la fotovoltaica no ha pogut cobrir el 100 % de la despesa energètica, ja que a la nit també hi ha hagut consums i al no tenir energia emmagatzemada ha hagut d’estirar de la xarxa.

Excedents d’una instal·lació solar fotovoltaica sense bateries

Instal·lació solar fotovoltaica amb bateria solar

En aquest cas ja sabem que l’energia que no autoconsumim quedarà emmagatzemada a la nostra bateria solar. En aquest cas, aquest client ha produït 24.83 kWh, dels quals ha consumit 11.53 kWh i 9.11 kWh són excedents que primer han servit per carregar la bateria. Si analitzem els consums nocturns veiem que són molt baixos ja que aquests s’han estirat de l’energia que tenia emmagatzemada a les bateries. De fet, veiem notablement quan aquestes bateries d’esgoten (sobre les 06:25 AM) i el consum de la xarxa augmenta de forma considerable.

4. Avantatges i desavantatges de les bateries solars per autoconsum

Avantatges

Desavantatges

Reducció de la factura d’electricitat

Preu elevant

Major independència energètica

Limitacions en la capacitat d’emmagatzematge

Contribució a la sosteniblitat

Necesitat d’espai extra a l’habitatge

Fiabilitat del subministrament

 

Possibilitat de ser autònoms davant un tall de subministrament

 

Subvencions que poden ajudar a reduir l’import de la compra