Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo en Mata – Porqueres