Nucli Solar neix amb una clara voluntat: fer de l’energia solar una realitat per a tothom. També neix amb una vocació: la d'un servei d’alta qualitat i el compromís vers els nostres clients i vers els nostres treballadors.

A Nucli Solar compartim la preocupació cap el medi ambient i la situació de pobresa energètica que es pateix arreu del territori. És per aquest motiu que oferim una alternativa ecològica, sostenible i autosuficient per eliminar la dependència dels subministraments de xarxa minimitzant els seus costos al màxim i reduint l’impacte mediambiental pel bé de les persones i del nostre planeta.

El nostre equip està format per professionals amb una dilatada experiència en el camp de l’eficiència energètica i les energies renovables. Persones formades que han treballat i participat activament durant anys per donar servei a qui vol contribuir a reduir els efectes del canvi climàtic i alhora disminuir la seva factura de consum elèctric.

Apostem de manera honesta per a la promoció i la instal·lació de panells solars fotovoltaics d’alta qualitat mitjançant una política de preu just. No sobredimensionem les instal·lacions. Cerquem sempre la confiança dels nostres clients oferint innovació tecnològica i millora continuada per a l'optimització dels components del seu muntatge, complint sempre amb tots els requisits legals, certificacions i normatives.

Els nostres valors estan establerts des del mateix moment de concepció de Nucli Solar mitjançant un codi ètic, que determina el nostre tarannà.

Estem sensibilitzats amb el medi ambient, per això conscienciem el nostre equip de professionals en la gestió de recursos per disminuir al mínim els residus que genera la nostra activitat i confiem en fabricants que també en tenen cura durant el procés de fabricació del material que utilitzem.

Sabem però, que la nostra responsabilitat no acaba amb els nostres clients. A Nucli Solar mirem cap al veritable nucli de l'empresa: les persones que li donen forma i que són la veritable força de tot això. Persones íntegres amb una clara vocació de servei al client.

Treballar per fer que la societat sigui energèticament més sostenible és el nostre pilar, però per arribar a això, hem de fer més que instal·lar energia solar. Comptem amb un programa d’assessorament personalitzat per potenciar l’eficiència de la seva instal·lació i estem dissenyant projectes per retornar a la societat tot allò que ens està donant.

Empresa adherida a

Empresa adherida al Gremi d'Instal·ladors de Girona


Si vols conèixer més a fons aquests projectes o vols proposar-nos alguna activitat, contacta amb nosaltres!

Vols formar part del nostre equip?

    Adjunta el teu CV


    Les dades personals que ens facilita en el seu currículum personal passaran a formar part de HCP 28 S.L. per al seu tractament, amb la finalitat de formar part de la nostra borsa de treball, accedir a les ofertes de treball que es considerin oportunes al seu perfil i participar en els processos de selecció relacionats. Aquest tractament està legitimat per la seva petició.

    Si participa en un procés de selecció de personal, les seves dades poden ser cedides a empreses subcontractades per aquesta finalitat i un cop finalitzat el procés aquests seran destruïts. NUCLI SOLAR PLUS, S.L. conservarà les seves dades un any, si el perfil encaixa amb les nostres demandes internes, o bé 45 dies si no encaixa. De qualsevol dels apartats anteriors, pot exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió i oposició, i sol·licitar informació addicional, indicant-ho per escrit a (nom i adreça de l'empresa) o per correu electrònic a l'adreça: rgpd@nuclisolar.com. (Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'Abril de l'2016y Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals).