D’acord amb l’Ordre TES/130/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior (DOGC núm. 7675 – 31.7.2018)

Objecte de l’ajut

Actuacions de millora de les instal·lacions d’il·luminació exterior existents que es troben en els casos A), B), C) i D) previstos a la base 2.1 de l’Ordre Ordre TES/130/2018, i que s’hagin realitzat durant els anys 2016, 2017 i 2018 o a realitzar fins el 31 d’octubre de 2019.

Cas A)

 • Íntegrament, en punts de referència i les seves àrees d’influència (quan estiguin classificades com a zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica, E1).
 • Íntegrament, en municipis amb àrees declarades Espais amb un cel nocturn de qualitat, amb un pla de prevenció de la contaminació lumínica aprovat, inclòs en l’inventari de la direcció general competent en matèria de contaminació lumínica, i quan tot el terme municipal estigui classificat com a zona de protecció màxima envers la contaminació lumínica (E1).

  Cas B)

  Íntegrament, en zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica (E1), no incloses en el cas A).

  Cas C)
 • Íntegrament, en àrees d’influència d’un punt de referència (quan no estiguin classificades com a zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica, E1).
 • En municipis amb àrees declarades espais amb un cel nocturn de qualitat, amb un pla de prevenció de la contaminació lumínica aprovat, inclòs en l’inventari de la direcció general competent en matèria de contaminació lumínica i amb actuació de millora realitzada, íntegrament, en zona de protecció alta envers la contaminació lumínica (E2).

  Cas D)

  En municipis amb àrees declarades espais amb un cel nocturn de qualitat, amb un pla de prevenció de la contaminació lumínica aprovat, inclòs en l’inventari de la direcció general competent en matèria de contaminació lumínica i amb actuació de millora realitzada, parcialment o íntegrament, en zona de protecció moderada envers la contaminació lumínica (E3).

  Clica per trobar més informació sobre l’ajut Subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner