Reial Decret pel qual es regulen les condicions de l’autoconsum – Nucli Solar

Reial Decret pel qual es regulen les condicions de l’autoconsum

El 5 d'abril de 2019 El Govern aprova el Reial Decret pel qual es regulen les condicions de l'autoconsum

El Reial Decret 244/2019, de 5 d'abril, completa el marc regulador sobre autoconsum, impulsat amb el Reial decret llei 15/2018 que va derogar el referit impost a el sol, aportant certificació i seguretat als usuaris.

Després de la seva lectura i les pertinents consulta, us resumim els principals punts a tenir en compte. D'aquesta manera, podem dir que el nou Reial Decret:

 • desenvolupa les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica,
 • defineix les instal·lacions pròximes a l'efecte d'autoconsum,
 • desenvolupa l'autoconsum individual i col·lectiu,
 • estableix un sistema de compensació simplificada entre els dèficits dels consumidors i l'excés de les quotes d'autoconsum, que inclou l'organització del registre administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica així com el seu procediment d'inscripció sense cap càrrega administrativa per als consumidors.

El Reial Decret habilita a més diverses possibilitats per a les instal·lacions de generació que poden ser:

 • individuals, quan hi hagi únic consumidor associat a la instal·lació o
 • col·lectives, quan hi hagi diversos consumidors associats a la mateixa instal·lació de generació. La figura de l'autoconsum col·lectiu permet, per tant, les instal·lacions d'autoconsum en les comunitats de propietaris o als polígons industrials.

Les instal·lacions de generació poden ser diferents de formes diferents:

 • instal·lacions pròximes a xarxa interior, quan es connecti a la xarxa interior dels consumidors, o
 • instal·lacions pròximes a travers de xarxa, quan es connecta a les xarxes de baixa tensió que depenen d'ell mateix centre de transformació, o es connecta a menys de 500 m del consumidor, o se situen en la mateixa referència catastròfica que el consumidor.

A més, introdueix un mecanisme de compensació simplificada que permet reduir les despeses de la seva factura elèctrica, compensant els seus excedents de l'energia produïda i no autoconsumida.

Modalitats d'autoconsum:

 • SENSE excedents. Quan hi ha sistemes antivertido que impedeixen la injecció d'energia excedentària a la xarxa de transport o distribució. En aquestes instal·lacions el desenvolupament tecnològic s'alia amb el progrés comercial de l'emmagatzematge amb bateries, que permet una millor gestió dels pics de demanda mentre redueix la pressió sobre les xarxes de distribución. En aquest cas hi ha un únic tipus de subjecte: el consumidor.
 • AMB excedents. Quan les instal·lacions de generació poden, a més de subministrar energia per a autoconsum, injectar energia excedentària en les xarxes de transport i distribució. En aquests casos hi ha dos tipus de subjectes: consumidor i productor.

Les instal·lacions amb excedents podran ser:

 • AMB excedents ACOLLIDES a compensació. En aquesta modalitat l'energia que no es autoconsuma de forma instantània es bolca a la xarxa de manera que a la fi de el període de facturació (com a màxim un mes) el valor d'aquesta energia excedentària es compensarà a la factura de l'consumidor. Poden optar a aquesta modalitat les instal·lacions individuals i col·lectives connectades en xarxa interior que compleixin les condicions descrites en el Reial Decret.
 • AMB excedents NO ACOLLIDES a compensació. En aquesta modalitat l'energia que no es autoconsuma de forma instantània es bolca a la xarxa i es ven obtenint per ella el preu de mercat elèctric.

Amb qualsevol de les modalitats, les instal·lacions d'autoconsum ofereixen als consumidors interessants estalvis en la seva factura elèctrica.

Pots consultar el Reial Decret complet fent clic aquí.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner