Quins són els beneficis d’una instal·lació d’aerotèrmia?

Instal·ladors d'aerotèrmia a Girona

Rendibilitat

L’aerotèrmia és, a la majoria dels casos, la forma més rendible de calefacció. Això és degut al relatiu baix cost de la seva instal·lació i a la seva alta eficiència, que arriba a un 400 % en comparació al 80 % de les calderes de combustió de gas natural. D’aquesta manera, els estalvis obtinguts gràcies a la calefacció fan que la inversió es recuperi en pocs anys.
Rendibilitat de l'aerotermia

Despeses tenint en compte inversió, despesa d'energia i manteniment per a un habitatge unifamiliar de 180 M2.

Si es té en compte la rendibilitat que ofereixen els dipòsits bancaris i els riscos o grans desemborsaments que requereixen les inversions en renda variable o immobles, les instal·lacions d’aerotèrmia resulten una alternativa atractiva des del punt de vista financer.

Confort

A diferència dels sistemes de calefacció mitjançant la combustió, les noves màquines d’aerotèrmia funcionen millor amb una temperatura estable al llarg del dia. Això vol dir que no és necessari reduir la temperatura de l’habitatge durant la nit perquè amb un sistema d’aerotèrmia el consum no es veurà reduït. A més, l’aerotèrmia funciona a baixes temperatures, fet que fa que no es produeixin grans salts de temperatura a l’habitatge i que la distribució de la calor sigui uniforme.

Refrigeració i calefacció

A més de calefacció i la producció d’aigua calenta sanitària (ACS), l’aerotèrmia és capaç de refrigerar l’habitatge mitjançant el circuit de radiadors o terra radiant. A més, aquestes màquines estan preparades per fer-ho d’una forma extremadament eficient i sense grans consums de potència. És probable que fins i tot puguis reduir la teva potència contractada.

També s’ha de tenir en compte que aquest tipus de refrigeració no asseca l’ambient ni introdueix corrents d’aire fred. Això la fa especialment apte per a persones amb problemes respiratoris.


Respectuosa amb el medi ambient Gràcies a l’elevada eficiència de les instal·lacions d’aerotèrmia, podràs disminuir la teva petjada de CO2 en més d’un 60 % en comparació amb altres sistemes de calefacció (gas natural, gasoil, propà, calderes elèctriques, etc.). D’aquesta manera, estaràs contribuint de forma important contra l’escalfament global.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner