La compensació simplificada d’excedents és una modalitat d’autoconsum fotovoltaic connectat a la xarxa elèctrica. Gràcies a aquest tipus d’autoconsum, els usuaris poden gaudir d’energia gratuïta produïda pels seus panells solars però que, si en un moment determinat no generen la suficient energia per cobrir la seva demanda energètica, poden fer ús de la xarxa. En cas contrari, si la instal·lació produeix més energia de la que consumim, la comercialitzadora amb la que tenim contractat el subministrament elèctric ens compensarà econòmicament pels kW abocats a la xarxa al final de cada període de facturació al preu acordat (si és una comercialitzadora de referència serà el preu pool o mercat). Aquesta compensació és el que coneixem com a compensació simplificada.

La compensació simplificada d’excedents en autoproducció és un mecanisme regulat per llei (RD 244/2019) al que es poden acollir els punts de subministrament amb autoconsum que compleixin els següents requisits:

- L’energia generada ha de ser d’origen renovable.
- La potència instal·lada ha de ser igual o inferior a 100kW.
- El consumidor s’ha d’adherir a un únic contracte de subministrament pel consum amb una comercialitzadora.
- El consumidor (titular del subministrament) i el productor (titular de la instal·lació) han d’acordar un contracte de compensació d’excedents tal i com especifica l’article 14 del RD 244/2019.
- El consumidor no podrà beneficiar-se econòmicament perquè no és una activitat retribuïda. Només es pot compensar l’energia que no has consumit, per tant, el resultat de la factura mai no serà negatiu.

Poden acollir-se al mecanisme de compensació simplificada les següents modalitats d’autoconsum:

- Autoconsum individual en xarxa interior amb excedents
- Autoconsum col·lectiu en xarxa interior sense excedents
- Autoconsum col·lectiu en xarxa interior amb excedents
- Autoconsum col·lectiu mitjançant xarxa de baixa tensió, on al menys un dels punts d’ús d’energia associats esta connectat en xarxa interior al punt de generació

Des de Nucli Solar fem tota la tramitació necessària perquè tots els nostres clients puguins demanar a la sevacomercialitzadora la compensació dels excedents de la seva instal·lació solar. Quan finalitzem la teva instal·lació, tindràs tots els papers en ordre i podràs gaudir de tots els beneficis de l'energia solar des del primer moment.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner