Tot el que has de saber per instal·lar aerotèrmia a casa

Instal·ladors d'aerotèrmia a Girona
L’ús de l’aerotèrmia és cada cop més habitual i es preveu que en pocs anys sigui el sistema dominant a les noves instal·lacions i a les renovacions de sistemes de calefacció i ACS existents. Això es deu a diversos motius:

- L’eficiència de l’aerotèrmia és superior a la d’altres sistemes de calefacció; només es veu superada per la geotèrmia que, pel contrari, té un preu d’instal·lació entre el doble i el triple del preu de l’aerotèrmia. Si el preu de l’aerotèrmia oscil·la entre els 5.000 – 15.000 € per un habitatge, el de la geotèrmia és d’entre els 15.000 – 35.000 €.
- Es poden aprofitar les conduccions del terra radiant, fet que fa que sigui una solució idònia per a la substitució de calderes (de gas natural, dièsel, propà, etc.).
- És capaç de proveir tant de calefacció com de refrigeració a l’habitatge d’una forma extremadament eficient, fet que fa que es pugui unificar calderes i aires condicionats.
- Apart de reduir la despesa en calefacció, redueix l’impacte mediambiental en comparació amb les calderes de combustió de gas natural, dièsel o propà i calderes elèctriques.
- Està preparada pel futur; l’electrificació de la calefacció és un requisit indispensable per a la transició energètica que tracta de substituir mitjançant energies renovables la demanda energètica d’electricitat, calefacció i transport.

Com a conseqüència, l’aerotèrmia és capaç de reduir la despesa i l’impacte mediambiental de forma notable, a un preu raonable i mitjançant una senzilla instal·lació. A més, està preparada pel futur de la transició energètica.

Instal·ladors d'aerotermia a Girona


Quins són els beneficis de l’aerotèrmia?

Els beneficis que et pot aportar l’aerotèrmia tant a tu com al conjunt de la societat són nombrosos. Els més importants són:

- Estalvi i rendibilitat. Mentre que els dipòsits bancaris gairebé no retornen rendibilitat i les inversions a renda variable o immobles poden suposar alts riscos o imports, les instal·lacions d’aerotèrmia poden generar estalvis pronosticables des del primer dia i sense necessitat de fer una gran despesa monetària.
- Respecte pel medi ambient. L’aerotèrmia redueix les emissions de CO2 i altres gasos contaminants i d’efecte hivernacle en més d’un 65 % en comparació amb sistemes de gas natural, dièsel, etc. D’aquesta forma, no només estaràs contribuint a la lluita contra l’escalfament global, sinó que també estaràs respectant l’aire que respirem.
- Refrigeració i ACS a més de calefacció. Gràcies a l’aerotèrmia, també podràs refrigerar casa teva i disposar d’aigua calenta sanitària (ACS).

És necessari utilitzar terra radiant per l’aerotèrmia?

SÍ. El terra radiant / refrescant és l’opció ideal per a un sistema d’aerotèrmia. L’avantatge del terra radiant és la gran superfície de calor / fred que ens ofereix en comparació amb altres sistemes.

Com es compara l’aerotèrmia amb altres sistemes de calefacció?

A continuació pots veure una comparativa entre els diferents consums anuals i emissions de CO2 que tindria un mateix habitatge segons el sistema de calefacció que faci servir:

Comparativa de l’aerotèrmia amb altres sistemes de calefacció
Exemple de despesa anual en calefacció i emissions de CO2 per un habitatge unifamiliar de 180 m2


Tal i com podem veure, l’aerotèrmia origina unes despeses i unes emissions molt inferiors a la majoria de tecnologies. Si comparem la despesa al llarg dels anys, tenint en compte:

- El cost d’instal·lació
- La despesa anual en energia: combustible o electricitat
- Despeses de manteniment

Podem observar com l’aerotèrmia és l’opció més rendible a partir del 4 rt. Any i que la geotèrmia, tot i ser més eficient, no aconsegueix compensar el seu elevat cost de instal·lació:

Comparativa de l’aerotèrmia amb altres sistemes de calefacció
Exemple de despeses tenint en compte inversió, despesa d'energia i manteniment per un habitatge unifamiliar de 180 m2

Vol dir això que recomanem l’aerotèrmia per a tots els casos? Doncs no. Tot dependrà del tipus d’habitatge, si tens o no connexió a la xarxa elèctrica i la climatologia de la teva zona.

La meva casa és apta per un sistema d’aerotèrmia?

Només si té terra radiant. La forma de procedir per a una instal·lació de calefacció – refrigeració per aerotèrmia dependrà de si es tracta d’una obra nova o una reforma i del sistema prèviament existent:

- Reforma amb sistema existent de radiadors. No apte per aerotèrmia.
- Reforma en un habitatge amb sistema de terra radiant existent. Aquestes són les més senzilles ja que només cal substituir la caldera antiga per un sistema d’aerotèrmia aire-aigua.
- Reforma en un habitatge sense sistema de calefacció per aigua preexistent. Generalment, en aquests casos, es fa servir un sistema de bomba de calor per splits o conductes a través de fals sostres. Com alternativa, es pot fer una instal·lació d’un sistema d’aerotèrmia aire-aigua amb terra radiant per un major confort.
- Obra nova. Avui dia, és habitual fer servir un sistema de terra radiant amb aerotèrmia aire-aigua. En el cas de l’aigua calenta sanitària (ACS) és molt més senzill ja que només cal afegir un dipòsit amb aerotèrmia en el sistema d’ACS. Les limitacions vindran per l’espai disponible i com a prop està de l’exterior.

Quin és el preu d’una instal·lació d’aerotèrmia?

El preu d’un sistema d’aerotèrmia pot variar notablement en funció de les seves característiques. Caldria saber:

- Potència del sistema d’aerotèrmia
- Necessitat de canvi de radiadors per fancoils
- Ús d’aerotèrmia també per aigua calenta sanitària (ACS).

Així doncs, un sistema de calefacció per aerotèrmia hauria d’oscil·lar entre els 5.000 – 15.000 €, més uns 2.000 € addicionals pel sistema d’ACS (en cas de ser necessari).

Tindré cap problema durant i després de la instal·lació?

No. I et diem el per què d’aquest rotund no:

- La nova instal·lació s’integrarà perfectament amb el teu sistema de calefacció i ACS existent. En el cas de sistemes d’aerotèrmia aire- aigua, aquests alimentaran el teu habitatge mitjançant el sistema de calefacció i ACS existent.
- Es tracta d’una instal·lació ràpida i sense grans complicacions, amb sistemes coneguts i comprovats.
- Només utilitzem els millors fabricants d’equipament que asseguren una fiabilitat i unes prestacions elevades, així com un gran suport tècnic.

Tot i això, sempre és millor assegurar-se que contactes a una empresa professional que:

- T’asseguri un funcionament de la teva instal·lació d’aerotèrmia amb la màxima eficàcia i les màximes garanties.
- T’asseguri el compliment de la normativa aplicable i l’adequació del sistema elèctric existent en cas de ser necessari.
- T’asseguri una instal·lació amb els millors acabats.
- T’assessori sobre altres tecnologies complementàries a l’aerotèrmia com pot ser l’energia solar fotovoltaica.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner