Ajuts per a instal·lació fotovoltaica en edificis municipals de Barcelona

Nova línia d'ajuts de la Diputació de Barcelona per a instal·lació fotovoltaica en edificis municipals

Les subvencions que atorguem a la Gerència de Serveis de Medi Ambient estan destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu dotar als ens locals d’instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum capaces de reduir els consums energètics dels edificis, amb la conseqüent reducció de les seves emissions de GEH i dels costos inherents a la compra d’energia elèctrica.

Iniciativa d'instal·lació fotovoltaica en edificis municipals

La iniciativa d'instal·lació fotovoltaica en edificis municipals va en línia amb les polítiques de sostenibilitat per abordar l'emergència climàtica. És una clara direcció i aposta per la transició energètica i la promoció de les energies renovables.

Des de l'Àrea d'Acció Climàtica, que gestiona les ajudes, s'estima que l'operació permetrà el finançament d'unes 60 instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum en edificis o equipaments municipals. No només reduiran la factura energètica, sinó les emissions de gasos d'efecte hivernacle dels equipaments municipals.

Requisits, quanties i terminis

Entre els requisits exigits per la Diputació:

Ser signatari de l'Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses pel Clima i l'Energia

Disposar de projecte executiu de la instal·lació prèviament a la publicació de la subvenció.

Pel que fa a la quantia màxima de l'ajut, serà d'un 70% de el cost de el projecte, amb un límit de 15.000 euros.

Els projectes avaluaran el compromís amb els objectius de reducció de l'40% d'emissions de gasos d'efecte hivernacle per al 2030 i d'emergència climàtica. També es tindrà en compte la mida de l'municipi sol·licitant.

La convocatòria es va publicar el passat dimecres, dia 3 de juny, al BOPB. Afegeix els següents terminis:

Termini de sol·licitud: 30 dies naturals des del dia de publicació de l'BOPB.

El termini d'execució: 31 d'octubre de 2021

Termini de justificació: 30 novembre 2021

Tota la informació sobre la convocatòria de les subvencions de la Diputació de Barcelona per a ens locals fent clic aquí.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner