Sí, la teva factura de la llum canviarà a partir d'avui, i sí, aquest canvi beneficiarà aquelles persones que vagin a instal·lar panells solars per a autoconsum. A partir d'avui, 1 de juny de 2021 les tarifes elèctriques, aquestes que són un embolic i que de ben segur hauràs llegit tantes vegades sobre elles, es simplifiquen. En resum, les tarifes que existien abans per als habitatges o comerços amb menys de 15 kW de potència contractada (2.0A, 2.0DHA, 2.0DHA, 2.1A, 2.1DHA i 2.1DHA) passen a convertir-se en la Tarifa 2.0TD.

Els preus i horaris de la nova tarifa elèctrica 2.0TD

Com segur ja saps, la teva factura de la llum es divideix bàsicament en dos conceptes; potència (o terme fix) i el consum (terme d'energia o terme variable). A partir d'ara, la nova tarifa tindrà 3 periodes de facturació d'energia o el que vé a ser el mateix, que depenent de l'hora del dia en que consumeixis energia, aquesta tindrà un preu o un altre. A més, podràs contractar dues potències diferents.

Periodes i preus del terme d'energia

De manera simple, podem dir que la tarifa de potència (terme fix)disminuirà i que el cost de l'energia consumida (terme variable) augmentarà. Els nous horaris de l'energia estan reflectits a continuació i canvia entre dies laborables, dies festius i caps de setmana:
Periode Punta (P1): Entre les 10 h i les 14 h i les 18 h i les 22 h de Dilluns a Divendres (dies laborables)
Periode Pla (P2): Entre les 8 h i les 10 h, de les 14 h i les 18 h i de les 22 h a les 00 hde Dilluns a Divendres (dies laborables)
Periode Vall (P3): Entre les 00 h i les 08 h de Dilluns a Divendres (dies laborables). Durant els caps de setmana i els festius nacionals, l'horari serà de 00 h a 24 h.

El preu de cada període dependrà de la comercialitzadora elèctrica amb la que tinguis contractada la llum. Igualment, segons preu de mercat, les tarifes aproximadament tindran aquest cost aproximat:

Preu venda d'energia €/kWh

Preu aproximat i sense aplicar el marge de la comercialitzadora d'energia per a la tarifa 2.0TD

P.PUNTA (P1) P.PLA (P2) P.VALL (P3)
0,211 0,113 0,071

Dos trams de potència amb la nova tarifa elèctrica 2.0TD

Per una altra part, la part fixa de la factura elèctrica relacionada amb la potència, també tindrà un canvi, ja que podrem tenir dues potències contractades diferents segons l'hora del dia. D'aquesta forma, podem decidir segons els nostres hàbits de consum, reduir la potència contractada en aquells moments del dia en que no fem servir molts aparells elèctrics a la vegada. Les dues potències diferents es faran efectives en els següents casos:

Periode 1 (PP1): Entre les 00 h i les 08 h de Dilluns a Divendres (dies laborables)
Periode 2 (PP2): Entre les 8 h i les 00 h, de Dilluns a Divendres i entre les 00 h i les 24 h els caps de setmana i festius nacionals.

Com podem veure, el periode 1 de potència coincideix amb el periode 3 d'energia, mentre que el periode 2 de potència coincideix amb els periodes 1 i 2 d'energia. Com passa amb l'energia, el periode de potència 1 s'aplicarà pels caps de setmana i festius nacionals.

El preu per a cada periode està en gran part fixat per normativa i té un preu per kW contractat i dia de facturació. Segons els preus marcats en el darrer RD, cada periode de potència tindrà el següent cost:

Preu potència contractada €/kWh i any

Preu aproximat i sense aplicar el marge de la comercialitzadora d'energia per a la tarifa 2.0TD

PERIODE 1 (PP1) PERIODE 2 (PP2)
1,42 30,67

Quan entra en vigor la nova tarifa 2.0TD

Avui mateix, 1 de juny, és el dia que entra en vigor la nota tarifa elèctrica per a tots els consumidors d'electricitat i el canvi es produirà de forma automàtica. Es important estar atents a la informació que et proporcini la teva comercialitzadora sobre els nous preus. Revisa-ho tot bé!

En quant a la potència contractada, automàticament passaràs a tenir la mateixa potència que tenies abans fins ara per aquests dos periodes que t'hem parlat. Pensa que es pot reduir la potència contractada en qualsevol dels dos periodes un total de dues vegades durant el primer any sense cap cost. En cas de voler augmentr la potència contractada, únicament hauràs d'abonar un import de 23 € o 45 € per kW que es vulgui augmentar. La teva comercialitzadora ha d'estar preparada per poder fer efectiu aquest canvi en el moment que s'activin les noves tarifes.

Quins beneficis té la nova tarifa de la llum per els autoconsumidors?

Si tens panells solars a casa i ets per tant, autoconsumidor d'energia, aquest canvi et beneficia. És cert que el preu total de la factura augmentarà entre un 2 % i un 5 % respecte al que paguem avui, però si tens panells solars casi ni ho notaràs.

Per un costat, l'energia passarà ser més cara a les hores centrals del dia, quan els panells solars estan generant més energia a tota marxa. Com sempre, l'energia que provingui dels teus panells i la consumeixis, continua sent gratuïta.

Per un altre costat, el preu del terme fix (terme de potència) es redueix i la teva factura serà també més barata. A més, pots jugar amb la potència contractada a cada periode. Si els teus hàbits de consum et permeten concentrar els teus consums elèctrics a les hores centrals del dia, pots reduir la potència contractada en el periode que va des de les 8 h fins a les 0 h i manteir-la fixa al primer periode, on la potència és més barata. Per exemple, si tens qualsevol aparell elèctric que vulguis endollar en qualsevol moment del dia, com l'acumulador d'aigua calenta o bé un cotxe elèctric, pots contractar una potència superior durant les nits i els caps de setmana i activar els aparells elèctrics en aquests moments. Així, podràs contractar menys potència en aquells moments que és més cara.
Consent Management Platform by Real Cookie Banner