Instal·lacions fotovoltaiques en comunitats de veïns