Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum a Vidreres