Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum a Sant Quirze del Vallès