Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum a Sant Llorenç de la Muga