Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum a Sant Jordi Desvalls