Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum a Lloret de Mar