Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum a Cassà de la Selva