Instal·lació solar a Cassà de la Selva

Aquest desembre hem realitzat una nova instal.lació a Cassà de la Selva. És una instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum que consta de:

- 7 panells Longi Solar de 450Wp
- Inversor híbrid Huawei SUN2000-3KTL
- Estructura Fisher Ibérica
- Caixes de protecció per a tensió continúa i alterna Gave.

La producció anual estimada d'aquesta instal·lació solar és de 4297kWh i estalviarà 1,03 tones tones anuals de CO2.

Pel nostre equip és molt important oferir la millor atenció als clients i és per això que vetllem per a la seguretat de totes les nostres instal·lacions, emprant sempre els millors fabricants en tots els components. En aquest cas com que no ha estat possible encastar el cablejat solar per integrar-ho a la façana, s'ha obtat per utilitzar tub de coure.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner