La línia d'acció, que serà coordinada per Institut per a l'Estalvi i la Diversificació de l'Energia (IDAE), s'atorgarà en règim de concurrència competitiva a través de convocatòries, cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i que podran ser reforçades amb fons addicionals lligats a la recuperació econòmica.

S'estableixen dues tipologies d'ajuts:

Projectes de producció d'energia tèrmica amb fonts renovables, incloent instal·lacions de producció de gasos renovables, com, per exemple, bombes de calor o sistemes d'energia solar de concentració per aportar calor a processos industrials, reduint emissions i millorant la competitivitat dels sectors.

Projectes de generació elèctrica amb fonts renovables, com poden ser projectes eòlics o fotovoltaics amb emmagatzematge o per autoconsum.

A partir d'aquestes dues bases reguladores, es podran realitzar diverses convocatòries en funció del territori i tipologia de tecnologia. Podran presentar-se a les convocatòries persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que vagin a realitzar un projecte d'acord amb aquestes especificacions. També podran sol·licitar subvencions comunitats de béns, comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris i altres agrupacions que puguin dur a terme l'actuació de l'ajut.

L'import de l'ajut, que no podrà excedir de 50 milions, es determinarà en cadascuna de les convocatòries i d'acord a criteris com la potència instal·lada associada a el projecte.

Per obtenir una de les subvencions, que seran a fons perdut, les bases reguladores fixen uns criteris bàsics per a la selecció dels projectes, que seran posteriorment detallats en cadascuna de les convocatòries que es realitzin. Amb caràcter general, es podrà tenir en compte el criteri econòmic i la viabilitat administrativa de el projecte.

El pressupost inicialment disponible per a cada territori dependrà dels romanents en la programació FEDER 2014-2020 per a l'Objectiu Temàtic 4 (Economia Baixa en Carboni).
Pots descarregar i consultar tota la informació sobre aquest ajut aquí.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner