Ajut del Ministeri de Transició per a instal·lacions fotovoltaiques