Diferències entre energia solar fotovoltaica i energia solar tèrmica