Moltes de les persones que s'han posat en contacte amb nosaltres per instal·lar panells solars a casa seva ens han demanat consell per saber si la tarifa que estaven pagant per la seva electricitat era justa i si hi havia l'opció d'estalviar encara més o bé d'optar per una comercialitzadora més sostenible. Molts d'ells encara es sorprenen quan els hi demanem per la comercialitzadora amb la que treballen i els informem sobre les diferències que hi ha entre el mercat lliure i el mercat regulat. I tu, coneixes les diferències?

Però... dos mercats? Quin és el motiu?

Fa temps tot el mercat elèctric estava regulat per l'Estat, qui era qui fixava els preus. Molts de vosaltres recordareu que a partir de 1997 va començar un llarg procés de lliberalització que té com a data clau l'any 2009. Des de llavors, som lliures d'escollir la comercialitzadora amb la que volem treballar i cada cop són més les empreses amb les que podem contractar la nostra electricitat. Tot i això, el mercat regulat encara existeix.

Dels 3 components que té una factura, hi ha 2 conceptes que tots dos mercats comparteixen:

- Els peatges d'accés. Fixats pel Gobierno, serveix per mantenir la xarxa elèctrica i fer arribar l'energia fins a casa teva.
- Els impostos. En aquest cas, parlem de l'Impost Especial sobre l'Electricitat (5,11 %) i l'IVA (21 %).

El que diferencia els dos mercats és el preu que es cobra per produir electricitat.

El mercat regulat

És la tarifa PVPC, amb un preu que canvia hora a hora i dia a dia segons l'oferta-demanda entre els que produeixen energia (la companyia generadora) i el que la venen al consumidor (la comercialitzadora).

Segurament ja tens un comptador intel·ligent. Aquest aparell serà l'encarregat de comunicar quanta energia estàs consumint i quan ho estàs fent. Si consumeixes més durant les hores més cares, pagaràs més i si consumeixes durant les hores més barates, menys. És a dir, al mercat regulat, el preu del kW canvia d'un dia per l'altre. Aquesta tarifa PVPC la podem demanar tots els consumidors amb una potència contractada que no superi els 10 kW, però únicament la poden ofertar les comercialitzadores de referència.

El mercat lliure

És en aquest mercat on treballen totes les comercialitzadores del mercat lliure. El preu el fixa la comercialitzadora com qualsevol altra empresa. En aquest cas, no hi ha aquest daltabaix de preus, si no que sempre saps quan et costarà cada kWh que consumeixis ja que aquest preu figura al contracte que signes amb la comercialitzadora.

Avantages i inconvenients dels dos mercats

Existeixen diferències entre un mercat i un altre:

PVPC Mercat regulat

La tarifa regulada pel Ministeri es diu PVPC (Preu Voluntari al Petit Consumidor). La major avantatge i a la vegada, el més gran dels incovenients és que canvia cada dia i cada hora. Per tant, en funció del dictat del mercat i de la seva oferta i demanda, varia el seu preu. Aquest preu també es veu afectat per les tendències que puguin produir-se al mercat per qualsevol factor extern. Aquestes variacions fan gairebé impossible que el consumidor pugui saber quant està pagant per cada kWh que consumeix.
La tarifa regulada PVPC només es la poden oferir determinades comercialitzadores. El seu número és limitat i no poden vendre energia al mercat lliure. Tampoc pots contractar altres serveis amb elles. No té permanència, es compatible amb la tarifa de discriminació horària i només pot contractar-se si tens menus de 10 kW de potència.

Tarifes de mercat lliure

Aquest tipus de tarifes tenen el principal avantage en que s'estableixen de forma lliure. Per tant, es poden aplicar descomptes i oferir packs (llum+gas per exemple) o bé tarifes especials adaptades als hàbits dels consumidors. Normalment són molt més estables pel consumidor ja que saps des d'un primer moment quan pagaràs per l'electricitat que consumeixes.

La part negativa és que es demana al consumidor una major atenció a l'hora de contractar la seva tarifa segons els seus hàbits de consum i que les tarifes són revisades amb el temps.

Es pot canviar d'un mercat a un altre?


Sempre. De fet, això és un dels motius pels que es va produir la liberalització del mercat. Tots els consumidors del mercat regulat poden passar al mercat lliure i els del mercat lliure al regulat sempre i quan la seva potència contractada no superi els 10 kW.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner