Com reduir l’impacte que tindran les noves tarifes elèctriques