Com funciona una instal·lació solar
L’energia solar és la font d’energia renovable més important de les que disposem. Sabem que sense el Sol no hi hauria vida, i sense vida, cap altre energia tindria sentit al nostre planeta. Però, com és i com funciona l’energia solar fotovoltaica?

Què és l'energia solar?
Com funciona l’energia solar fotovoltaica?
Quines són les principals aplicacions de l’energia solar fotovoltaica?
Avantatges de l'energia solar fotovoltaica


Què és l’energia solar?

L’energia solar, tal i com indica el seu propi nom, és la generada pel Sol, fons inesgotable d’energia. Aquest origen fa que sigui una font 100 % renovable que arriba al nostre planeta mitjançant radiacions. La tecnologia actual permet l’aprofitament d’aquestes radiacions per convertir-les en font de calor i en electricitat gràcies als panells solars fotovoltaics.

L’energia solar és l’alternativa a altres tipus d’energies no renovables com l’energia fòssil o l’energia nuclear entre d’altres.

Com funciona l’energia solar fotovoltaica?


L’energia solar fotovoltaica és aquella que aprofita la radiació solar i la transforma en electricitat gràcies a l’ús de panells solars fotovoltaics, l’element encarregar de captar la radiació solar i transformar-la en energia útil.

Aquests panells estan formats per cèl·lules solars, les veritables responsables de transformar els fotons (energia lluminosa) en electrons (energia elèctrica).

És important saber que el tipus de corrent elèctrica que proporcionen els panells és corrent contínua, per això es fa servir un inversor és a dir, l’aparell encarregat de transformar la corrent continua en corrent alterna. La corrent alterna és la que fem servir a casa i a la feina.

Com funciona l'energia solar fotovoltaica

Quines són les principals aplicacions de l’energia solar fotovoltaica?


La principal aplicació de l’energia solar fotovoltaica és la producció d’electricitat a partir de la radiació solar, que pot aplicar-se a gran o petita escala per l’autoconsum residencial i per l’autoconsum per a empreses.

Es poden diferenciar dos tipus de instal·lacions fotovoltaiques:
- Instal·lacions d’autoconsum que abasteixen d’energia edificacions
- Horts solars per a una producció a gran escala d’energia i la seva posterior comercialització.

Avantatges de l’energia solar


1. És una energia neta i inesgotable. És la seva principal avantatge. És una energia 100 % neta que no crea residus ni emissions de gasos d’efecte hivernacle, per tant, contribueix a la lluita contra el canvi climàtic. A més el Sol, el seu “combustible”, és il·limitat i gratuït.
2. Vivim en un territori amb unes condicions d’irradiació solar òptimes.
3. És l’energia que ha experimentant un creixement més ràpid en els darrers anys. I això té dos avantatges: innovació tecnològica cap a sistemes cada cop més eficients i una interessant reducció en els preus
4. No exigeix gaires requisits per a aprofitar-la. Per aprofitar l’energia del Sol només cal realitzar una senzilla i ràpida instal·lació que a més, necessita de poc manteniment; mantenir els panells solars per al seu òptim rendiment i revisar anualment que tot funciona bé és aconsellable.
5. És modular, la podràs ampliar sempre que sigui necessari.
6. Els panells solars poden utilitzar-se per l’autoconsum (generar electricitat en cases o edificis) i ara també per abastir a la xarxa elèctrica.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner