14/07/2021

Quins permisos són necessaris per instal·lar panells solars?

Avui ens centrarem en els permisos necessaris per a una instal·lació fotovoltaica de menys de 10 kW sobre sòl urbà, és a dir, la major part […]
27/11/2020

La compensació simplificada d’excedents en autoproducció col·lectiva

La compensació simplificada en les modalitats d’autoconsum col·lectiu funciona de forma molt similar a la individual, encara que prèviament s’ha de fer el repartiment de l’energia […]
27/11/2020

La compensació simplificada d’excedents individual

L’energia excedent és aquella que ha estat generada pels panells solars fotovoltaics i que, com no es fa servir de forma instantània, circula pel comptador i […]
27/11/2020

Què és la compensació simplificada en autoconsum?

La compensació simplificada d’excedents és una modalitat d’autoconsum fotovoltaic connectat a la xarxa elèctrica.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner