Energia Solar a Peralada (Alt Empordà - Girona)

BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DE INSTAL·LACIONS, CONSTRUCCIONS I OBRES (ICIO)

Es bonificaran les contruccions, instal·lacions o obres a les quals s'incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar amb un 25 %. L'aplicació d'aquesta bonificació està condicionada al fet que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que diposin de l'homologació corresponent de l'Administració competent.

No es procedirà la bonificació quan la instal·lació dels sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol siguin obligatòries d'acord a la normativa específica en la matèria.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner