Energia Solar a Palamós (Baix Empordà)
Les construccions, instal·lacions i obres a Palamós que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic de l’energia solar tindran dret a una bonificació de la quota tributària del 95 per cent. L’aplicació d’aquest bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’administració competent. Aquesta bonificació només s’aplicarà ala part del pressupost d’execució de l’obra i la instal·lació dels sistemes d’aprofitament tèrmic de l’energia solar per l’autoconsum, sempre que el subjecte passiu no estigui obligat a la instal·lació d’energies renovables
Consulta les Ordenances Fiscals de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de l'Ajuntament de Palamós
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner