Energia Solar a Corçà
L'Ajuntament de Corçà fixa una bonificació del 25,00% de la quota íntegra de l’Impost de Béns Immobles per als immobles que constitueixin l’habitatge habitual dels subjectes passius i tinguin instal·lats sistemes homologats per a l’aprofitament tèrmic i/o elèctric de l’energia solar que permetin una autonomia energètica teòrica de l’habitatge. Consulta l'Edicte d’aprovació definitiva de la imposició de tributs i de derogació i aprovació provisional d’ordenances fiscals

Bonificació per als immobles que constitueixin l’habitatge habitual dels subjectes passius i tinguin instal·lats sistemes homologats per a l’aprofitament tèrmic i/o elèctric de l’energia solar que permetin una autonomia energètica teòrica de l’habitatge.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner