Ajuts per retirar materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant

Originalment, la convocatòria preveia destinar 1 milió d’euros als ajuts, mentre que l’actual resolució afegeix a l’import 500.000 euros més.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica aquest dimecres una Resolució per ampliar l'import màxim de la dotació econòmica destinat a la convocatòria oberta d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, publicada el juny de l’any passat. Originalment, la convocatòria preveia destinar 1 milió d’euros als ajuts, mentre que l’actual resolució afegeix a l’import 500.000 euros més.

Aquesta subvenció busca promoure i fomentar la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que s'efectuï amb les òptimes condicions. La finalitat última és la millora ambiental i la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública. Les persones i organitzacions beneficiàries de la línia d’ajuts són les que posseeixen béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció i que n’impulsin el desamiantatge.

L'import de l'ajut inclou la manipulació i la retirada de l'amiant efectuat per les empreses inscrites al RERA -registre d'empreses que tenen treballadors i treballadores que són o poden ser exposats a l'amiant-, el seu transport així com la gestió i tractament dels residus mitjançant les empreses inscrites al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (RGPGRC).

Es consideraran beneficiaris i podran acollir-se als ajuts per a la retirada i gestió dels residus d'amiant els propietaris de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

La gran majoria de residus d'amiant sorgeixen dels enderrocs, de les reparacions i de les operacions de retirada de materials en edificis, instal·lacions i maquinària i s’han de recollir de forma separada de la resta de residus que es puguin generar.

Pots consultar i tramitar l'ajut fent clic aquí.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner