Ajut per promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic, fent un ús més eficient de l’energia i facilitant l’ús de fonts d’energia renovables.

Termini:

Termini ordinari: de l’1 de febrer al 15 de juny del 2020.
Modificacions: del 16 al 30 de juny del 2020.

Documentació:

  • La sol·licitud d’ajut, i l’estudi sobre l’adaptació i/o mitigació del canvi climàtic, s’ha de presentar mitjançant la Declaració Única Agrària.
  • Memòria complementària de les actuacions amb plànols i croquis detallat (opcional)
  • Documentació comuna als ajuts associats a CGE i DUN.

Requisits:

  • En cas de persona física, tenir entre 18 i 64 anys en el moment de la sol·licitud, i complir amb la definició d’agricultor professional i d’agricultor actiu.
  • En cas de comunitats de béns, tots els comuners han de complir amb els requisits de persona física.
  • En cas de societats, que compleixin amb la definició d’agricultor actiu i que més del 50% del capital social ha d’estar en mans de persones físiques que compleixen amb la definició d’agricultor professional.
  • Les inversions han d’anar dirigides a algun dels àmbits i costos elegibles regulats en la convocatòria. Aquestes no es poden realitzar abans de la sol·licitud de l’ajut ni de la visita dels tècnics del DARP.
  • Tenir una puntuació mínima de 25 punts, d’acord amb els criteris de priorització regulats.

    Per sol·litar l’ajut, visita el web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner